Câu hỏi:

20/02/2021 276

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y=31+2+sin2x

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y = 3/1+ căn bậc hai của 2+sin^2 : A.miny=-3/1+ căn 3 ; max y = 3/ 1+ căn 2 (ảnh 1)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau y = sin3x + 2cos2x

Xem đáp án » 20/02/2021 8,154

Câu 2:

Tìm chu kì của các hàm số sau f(x) = sin2x + sinx

Xem đáp án » 20/02/2021 4,911

Câu 3:

Tìm chu kì của các hàm số sau y=tanx+tanx2

Xem đáp án » 20/02/2021 1,220

Câu 4:

Trong các hàm số sau đây là hàm số lẻ ?

Xem đáp án » 20/02/2021 772

Câu 5:

Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau y=1+3sin2xπ4

Xem đáp án » 20/02/2021 542

Câu 6:

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y=41+2sin2x

Xem đáp án » 20/02/2021 391

Câu 7:

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y=12cos2x+1

Xem đáp án » 20/02/2021 380

Bình luận


Bình luận