Câu hỏi:

26/02/2021 560

Trong một lớp có 17 bạn nam và 11 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn làm lớp trưởng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: D

- Có 17 cách chọn lớp trưởng là nam.

- Có 11 cách chọn lớp trưởng là nữ.

Vậy có tất cả 17+11=28 cách chọn lớp trưởng.

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án A hoặc B vì nghĩ rằng lớp trưởng chỉ có thể là nam hoặc nữ.

Một  số khác sẽ nghĩ lớp trưởng chỉ có một người nên chọn ngay đáp án C là sai.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau:

Xem đáp án » 27/02/2021 17,382

Câu 2:

Bạn muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn có bao nhiêu cách chọn:

Xem đáp án » 27/02/2021 2,798

Câu 3:

Cho hai tập hợp A = a,b,c,d ; B =c,d,e. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 26/02/2021 1,829

Câu 4:

Một đội văn nghệ đã chuẩn bị 3 bài múa, 4 bài hát và 2 vở kịch. Thầy giáo yêu cầu đội chọn biểu diễn một vở kịch hoặc một bài hát. Số cách chọn bài biểu diễn của đội là:

Xem đáp án » 26/02/2021 1,404

Câu 5:

Trong một trò chơi của chương trình truyền hình thực tế RNM, có hai đội chơi chia như sau:

+ Đội 1 gồm các thành viên: KJK, YSC, HH, SJH, KGR.

+ Đội 2 gồm các thành niên: YJS, JSJ, JSM, LKS.

Kết thúc trò chơi, cả hai đội đều chưa hoàn thành nhiệm vụ, cần chọn ra ngẫu nhiên 1 thành viên thuộc 1 trong 2 đội để nhận hình phạt. Biết rằng khả năng bị chọn trúng của mỗi người là như nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách chọn người bị phạt?

Xem đáp án » 26/02/2021 546

Câu 6:

Một lớp có 3 tổ được chia như sau: Đội 1 có 12 người, đội 2 có 11 người, đội 3 có 13 người. Giáo viên cần chọn ra 1 bạn làm lớp trưởng, biết rằng giáo viên chỉ chọn một ở tổ 1 hoặc tổ 3 làm lớp trưởng, còn các bạn ở tổ 2 thì chọn lấy 1 bạn làm lớp phó học tập. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra lớp trưởng?

Xem đáp án » 26/02/2021 457

Bình luận


Bình luận