Câu hỏi:

04/04/2021 435

Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “2 không phải là số hữu tỉ”?

Trả lời:

Đáp án C

2 không phải là số hữu tỉ nên 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kí hiệu nào sau đây là để chỉ 5 không phải là số hữu tỉ?

Xem đáp án » 04/04/2021 694

Câu 2:

Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “7 là số tự nhiên khác 0”?

Xem đáp án » 04/04/2021 197

Câu 3:

Cho x là một phần tử của tập hợp A. Xét các mệnh đề sau:

(I) xA

(II) xA

(III) xA

(IV) xA

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 04/04/2021 186

Câu 4:

Kí hiệu nào sau đây là để chỉ 6 là số tự nhiên?

Xem đáp án » 04/04/2021 110

Câu 5:

Hãy liệt kê các phần tử của tập X=xx2+x+1=0

Xem đáp án » 04/04/2021 106

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »