Câu hỏi:

13/04/2021 44

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Trả lời:

Đáp án A

Đáp án B: 1+tan2α=1cos2α, α  kπ, k  Z sai vì

cosx0xπ2+kπ, kZ

Đáp án C: sin2α + cos2β = 1 sai vì α ≠ β.

Đáp án D: 1+cot2α=1sin2α, απ2+ kπ, kZ sai

vì sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k ∈ Z

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

Xem đáp án » 13/04/2021 584

Câu 2:

Giá trị của biểu thức S=cos2120+cos2780+cos210+cos2890 bằng:

Xem đáp án » 13/04/2021 196

Câu 3:

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Xem đáp án » 13/04/2021 128

Câu 4:

Cho π<α<3π2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/04/2021 85

Câu 5:

Cho cosα=23(1800<α<2700). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/04/2021 71

Câu 6:

Biết cosα=1213 và π2<α<π. Giá trị của sin và tan là:

Xem đáp án » 13/04/2021 63

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »