Câu hỏi:

21/04/2021 1,355

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

A sai. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì đường thẳng nằm trong mặt phẳng này, vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia.

B, C sai. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau hoặc cắt nhau (giao truyến vuông góc với mặt phẳng kia).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong lăng trụ đều, khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 22/04/2021 8,374

Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 21/04/2021 3,457

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 21/04/2021 3,337

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại B, AB = BC = a, SA = a3, SA vuông góc (ABC). Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là

Xem đáp án » 22/04/2021 2,761

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc (ABC), tam giác ABC vuông tại B, kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án » 21/04/2021 2,636

Câu 6:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 21/04/2021 1,462

Câu 7:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm AC. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 21/04/2021 1,401

Bình luận


Bình luận