Câu hỏi:

23/04/2021 315

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc BAD^=600. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Góc giữa mặt phẳng (SAB) và (ABCD) bằng 600. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng

Trả lời:

Đáp án C

Gọi H là trọng tâm tam giác ABC, M là trung điểm AB

Ta có tam giác ABD là tam giác đều ⇒ DM= a32 và BD = a

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết AC = 2a; BD = 4a. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

Xem đáp án » 23/04/2021 774

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; AB = AD = 2a, DC = a. Điểm I là trung điểm đoạn AD, mặt phẳng (SIB) và (SIC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc 600. Tính khoảng cách từ D đến (SBC) theo a.

Xem đáp án » 23/04/2021 501

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành với AB = 2a; BC=a2; BD=a6. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm G của tam giác BCD, biết SG = 2a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB theo a là:

Xem đáp án » 23/04/2021 455

Câu 4:

Cho tứ diện ABCD có DA = DB = DC tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC=a3. Ngoài ra DBC là tam giác vuông. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CD với M là trung điểm của BC.

Xem đáp án » 23/04/2021 288

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 4a, BC = 3a. Gọi I là trung điểm của AB, hai mặt phẳng (SIC) và (SIB) cùng vuông góc với (ABC), góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (ABC) bằng 600. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC theo a là:

Xem đáp án » 23/04/2021 276

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »