Câu hỏi:

18/05/2021 2,338

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ta thấy số nguyên, phân số hay số vô tỉ đều là số thực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 18/05/2021 934

Câu 2:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án » 18/05/2021 521

Câu 3:

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -11,29 < - 11,...9

Xem đáp án » 18/05/2021 298

Câu 4:

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -5,07 < -5,...4

Xem đáp án » 18/05/2021 289

Câu 5:

R ∩ I =

Xem đáp án » 18/05/2021 195

Câu 6:

R ∩ Q =

Xem đáp án » 18/05/2021 181

Bình luận


Bình luận