Câu hỏi:

18/05/2021 172

R ∩ Q =

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Do R = I ∪ Q suy ra R ∩ Q = Q

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/05/2021 2,325

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 18/05/2021 923

Câu 3:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án » 18/05/2021 514

Câu 4:

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -11,29 < - 11,...9

Xem đáp án » 18/05/2021 294

Câu 5:

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -5,07 < -5,...4

Xem đáp án » 18/05/2021 286

Câu 6:

R ∩ I =

Xem đáp án » 18/05/2021 188

Bình luận


Bình luận