Câu hỏi:

18/05/2021 515

Chọn câu đúng nhất:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ nên R = I ∪ Q từ đó suy ra I ⊂ R.

Ta có:

- Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn tuần hoàn hoặc vô hạn tuần hoàn.

- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Suy ra I ∩ Q = ∅

Do đó cả A, B, C đều đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/05/2021 2,325

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 18/05/2021 923

Câu 3:

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -11,29 < - 11,...9

Xem đáp án » 18/05/2021 294

Câu 4:

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -5,07 < -5,...4

Xem đáp án » 18/05/2021 286

Câu 5:

R ∩ I =

Xem đáp án » 18/05/2021 188

Câu 6:

R ∩ Q =

Xem đáp án » 18/05/2021 172

Bình luận


Bình luận