Câu hỏi:

18/05/2021 935

Phát biểu nào sau đây là sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực mà là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ. Do đó phát biểu mọi số thực đều là số vô tỉ là sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/05/2021 2,338

Câu 2:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án » 18/05/2021 521

Câu 3:

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -11,29 < - 11,...9

Xem đáp án » 18/05/2021 298

Câu 4:

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -5,07 < -5,...4

Xem đáp án » 18/05/2021 289

Câu 5:

R ∩ I =

Xem đáp án » 18/05/2021 196

Câu 6:

R ∩ Q =

Xem đáp án » 18/05/2021 181

Bình luận


Bình luận