Câu hỏi:

22/05/2021 62

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho ΔABC có A (1; 2), B (4; −2), C (−3; 5). Một véctơ chỉ phương của đường phân giác trong của góc A là

Trả lời:

Ta có:

suy ra ABC là tam giác cân tại A

Do đó đường phân giác trong của góc A cũng chính là đường trung tuyến của tam giác

Gọi M là trung điểm BC khi đó AM là vec tơ chỉ phương của đường phân giác trong của góc A

Ta có:

Suy ra AM=-12;-12

Vậy một vec tơ chỉ phương của đường phân giác trong của góc A có dạng u=1;1

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP vuông tại M. Biết điểm M (2; 1), N (3; −2) và P là điểm nằm trên trục Oy. Tính diện tích tam giác MNP.

Xem đáp án » 22/05/2021 171

Câu 2:

Đường thẳng d: xa+yb=1, với a0,b0 đi qua điểm M(-1;6) và tạo với các tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 4. Tính S = a + 2b

Xem đáp án » 22/05/2021 158

Câu 3:

Lập phương trình đường phân giác trong của góc A của ΔABC biết A (2; 0); B (4; 1); C (1; 2).

Xem đáp án » 22/05/2021 99

Câu 4:

Cho (d): x=2+3ty=3+t. Hỏi có bao nhiêu điểm Md cách A(9; 1) một đoạn bằng 5

Xem đáp án » 22/05/2021 92

Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để khoảng cách từ điểm A (−1; 2) đến đường thẳng Δ: mx + y – m + 4 = 0 bằng 25

Xem đáp án » 22/05/2021 90

Câu 6:

Cho hai đường thẳng d1:x=-1+3ty=1+2t;d2:x+33=y1. Tọa độ giao điểm của d1 và d2 là:

Xem đáp án » 22/05/2021 87

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »