Câu hỏi:

24/06/2021 168

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Tìm số x không âm, biết 2x=32

Đáp số: x = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính x

Bước 2: Tìm x. (Với a0, ta có: x=ax=a2)

Lời giải

Với x0, ta có:

       2.x=32x=16x=162x=256

Vậy cần điền vào chỗ chấm là 256

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu a+ thì luôn tồn tại x+ sao cho x=a.

Xem đáp án » 25/06/2021 555

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của x để 5x=70 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 211

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Nghiệm của phương trình x2=324 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 170

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm giá trị của x không âm để x<5 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 150

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm giá trị của x không âm để x<3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 147

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ......=1213

Xem đáp án » 24/06/2021 135

Bình luận


Bình luận