Câu hỏi:

25/06/2021 185

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Nghiệm của phương trình x2=324 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích 324 về dạng a2

Bước 2: Tìm x

Lời giải

Ta có 324 = 182 = (18)2 => x2=324 x2=182 hoặc x2=-182

 x = 18 hoặc x = −18

Vậy nghiệm của phương trình là x18;18

*Nhận xét:

Cách 2: Chuyển vế 324 sang vế trái rồi biến đổi vế trái về dạng phương trình tích

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu a+ thì luôn tồn tại x+ sao cho x=a.

Xem đáp án » 25/06/2021 589

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của x để 5x=70 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 219

Câu 3:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Tìm số x không âm, biết 2x=32

Đáp số: x = …

Xem đáp án » 24/06/2021 189

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm giá trị của x không âm để x<5 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 161

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm giá trị của x không âm để x<3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 159

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ......=1213

Xem đáp án » 24/06/2021 154

Bình luận


Bình luận