Câu hỏi:

25/06/2021 590

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu a+ thì luôn tồn tại x+ sao cho x=a.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Vì a > 0 nên luôn tồn tại x=a2+, sao cho x=a

Do đó khẳng định trên Đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của x để 5x=70 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 219

Câu 2:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Tìm số x không âm, biết 2x=32

Đáp số: x = …

Xem đáp án » 24/06/2021 189

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Nghiệm của phương trình x2=324 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 185

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm giá trị của x không âm để x<5 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 161

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm giá trị của x không âm để x<3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 159

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ......=1213

Xem đáp án » 24/06/2021 154

Bình luận


Bình luận