Câu hỏi:

30/06/2021 437

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 9x77x+5=7x+5

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Giải phương trình

Lời giải

Điều kiện: 7x+5>0x>57

9x77x+5=7x+59x7=7x+52x=12x=6

Tập nghiệm của phương trình là S = {6}.

Vậy số cần điền là 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Thực hiện phép tính: 18.2.125.15=...

Xem đáp án » 01/07/2021 279

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải phương trình: 4x21215=0

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án » 30/06/2021 225

Câu 3:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 27+6+1  ...  48

Xem đáp án » 30/06/2021 224

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức sau: 682322=...

Xem đáp án » 01/07/2021 184

Câu 5:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 5+7  ...  12

Xem đáp án » 30/06/2021 184

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức D=x5xx5+2x5 tại x=22

Đáp số: D=  ...    ...  

Xem đáp án » 30/06/2021 160

Bình luận


Bình luận