Câu hỏi:

04/07/2021 140

Điền biểu thức thích hợp vào chỗ chấm

Với 0a<5. Rút gọn biểu thức sau: a5.4aa210a+25=...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 3x7x+4=0

Tập nghiệm của phương trình là: S = {…; …}

Xem đáp án » 04/07/2021 318

Câu 2:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với x > 0 thì x5x=5x

Xem đáp án » 04/07/2021 257

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 36x369x94x4=16x1

Tập nghiệm của phương trình là: S = {…}

Xem đáp án » 04/07/2021 226

Câu 4:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 1257  ...  1335

Xem đáp án » 03/07/2021 186

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 42,37,37,215

Xem đáp án » 03/07/2021 158

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức: C=a2+aaa+1 tại a = 4

Đáp số: C = …

Xem đáp án » 03/07/2021 146

Bình luận


Bình luận