Câu hỏi:

04/07/2021 132

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Cho biểu thức: A=1x11x+1

Giá trị nguyên nhỏ nhất của x để A > 0 là x = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất của x để A > 0 là x = 2

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ...22=945

Xem đáp án » 04/07/2021 186

Câu 2:

Điền biểu thức thích hợp vào chỗ chấm: a1  ...+1=a1

Xem đáp án » 04/07/2021 184

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Cho biểu thức B=xx3+2x24x9

Rút gọn B

Xem đáp án » 04/07/2021 174

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Thực hiện phép tính: 51243+48=...

Xem đáp án » 04/07/2021 170

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a  ...    ...  +a+1=aa1

Xem đáp án » 04/07/2021 170

Câu 6:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Cho biểu thức: A=1x11x+1

Rút gọn biểu thức A

Đáp án:....

Xem đáp án » 04/07/2021 150

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức: A=9x9+12x+4x2 tại x = −4

Đáp số: A = …

Xem đáp án » 04/07/2021 142

Bình luận


Bình luận