Câu hỏi:

05/07/2021 132

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 1x23=2

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Lập phương hai vế

Bước 2: Giải phương trình

Lời giải

Ta có:

1x23=21x2=8x2=9x=±3

Tập nghiệm của phương trình là S = {3; −3}

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 3 và −3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

So sánh: 33.253  ...  53.133

Xem đáp án » 06/07/2021 375

Câu 2:

Hãy chọn đáp án đúng

Kết quả phép tính 314233 là

Xem đáp án » 05/07/2021 261

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giá trị nguyên nhỏ nhất của x để x+13>5

Đáp án: x = …

Xem đáp án » 05/07/2021 148

Câu 4:

Lựa chọn Đúng hay Sai

Xem đáp án » 05/07/2021 146

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 26+1533=  ...  +  ...  

Xem đáp án » 06/07/2021 138

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: x23x3=12

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 05/07/2021 124

Bình luận


Bình luận