Trắc nghiệm Bài tập Căn bậc ba có đáp án

  • 880 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: x23x3=12

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Chuyển 12 từ vế phải sang vế trái

Bước 2: Phân tích vế trái về phương trình tích bằng phương pháp tách và nhóm

Bước 3: Giải phương trình

Lời giải

Ta có:

Tập nghiệm của phương trình là S = {−27; 64}

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là −27 và 64


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 1x23=2

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Lập phương hai vế

Bước 2: Giải phương trình

Lời giải

Ta có:

1x23=21x2=8x2=9x=±3

Tập nghiệm của phương trình là S = {3; −3}

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 3 và −3


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giá trị nguyên nhỏ nhất của x để x+13>5

Đáp án: x = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Lập phương hai vế

Lời giải

Ta có:

x+13>5x+1>125x>124

Giá trị nguyên nhỏ nhất của x tìm được là 125

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 125


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận