Câu hỏi:

06/07/2021 415

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

So sánh: 33.253  ...  53.133

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chọn đáp án đúng

Kết quả phép tính 314233 là

Xem đáp án » 05/07/2021 267

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giá trị nguyên nhỏ nhất của x để x+13>5

Đáp án: x = …

Xem đáp án » 05/07/2021 162

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 26+1533=  ...  +  ...  

Xem đáp án » 06/07/2021 159

Câu 4:

Lựa chọn Đúng hay Sai

Xem đáp án » 05/07/2021 155

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 1x23=2

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 05/07/2021 143

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: x23x3=12

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 05/07/2021 134

Bình luận


Bình luận