Câu hỏi:

06/07/2021 122

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: x3+9x23=x+3

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Lập phương hai vế

Bước 2: Biến đổi phương trình về dạng ax = b

Lời giải

Ta có:

Tập nghiệm của phương trình là S = {−1}

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là −1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chọn đáp án đúng

Trục căn thức ở mẫu 1231 được kết quả là:

Xem đáp án » 06/07/2021 218

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức: a33a2+3a13+2727a+9a2a33=...

Xem đáp án » 06/07/2021 175

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tìm a, b nguyên để 63103=ab

Đáp án: a = …; b = …

Xem đáp án » 06/07/2021 146

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị của biểu thức: E=9.23+87.23873

Đáp án E = …

Xem đáp án » 06/07/2021 133

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức B=a+1a23a3+1 với a = −125

Đáp án: B = …

Xem đáp án » 06/07/2021 125

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức: 63103423=  ...

Xem đáp án » 06/07/2021 119

Bình luận


Bình luận