Câu hỏi:

06/07/2021 98

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 1x3+1+x3=2

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Lập phương hai vế và sử dụng hằng đẳng thức:

(a+b)3=a3+b3+3ab(a+b)

Bước 2: Giải phương trình

Lời giải

Tập nghiệm của phương trình là S = {0}

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chọn đáp án đúng

Trục căn thức ở mẫu 1231 được kết quả là:

Xem đáp án » 06/07/2021 216

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức: a33a2+3a13+2727a+9a2a33=...

Xem đáp án » 06/07/2021 173

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tìm a, b nguyên để 63103=ab

Đáp án: a = …; b = …

Xem đáp án » 06/07/2021 145

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị của biểu thức: E=9.23+87.23873

Đáp án E = …

Xem đáp án » 06/07/2021 133

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức B=a+1a23a3+1 với a = −125

Đáp án: B = …

Xem đáp án » 06/07/2021 124

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: x3+9x23=x+3

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 06/07/2021 120

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức: 63103423=  ...

Xem đáp án » 06/07/2021 118

Bình luận


Bình luận