Câu hỏi:

08/07/2021 164

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x để P

Đáp án: x = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Rút gọn P

Bước 2: Biến đổi biểu thức P về dạng m+nfx với m, n 

Bước 3: Cho mẫu của phân thức đó bằng ước của tử

Bước 4: Tìm x và so sánh với điều kiện và kết luận

Lời giải

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x khi P = 2

Xem đáp án » 08/07/2021 206

Câu 2:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

Cho hai biểu thức A=1+12+37 và B=63

So sánh A … B

Xem đáp án » 08/07/2021 206

Câu 3:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với x > y và x.y = 1 ta có: x2+y2xy22

Xem đáp án » 08/07/2021 193

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với a > 0, b > 0. Rút gọn biểu thức: ab2+4aba+babbaab2b=...

Xem đáp án » 08/07/2021 174

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Rút gọn P được kết quả là:

Xem đáp án » 08/07/2021 161

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Với x > 1, giá trị nhỏ nhất của P tìm được là P = … khi x = …

Xem đáp án » 08/07/2021 155

Bình luận


Bình luận