Câu hỏi:

25/12/2019 15,299

Tập giá trị của hàm số y = sin 2x + 3 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

vì 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều kiện để phương trình 3sinx +mcosx = 5 vô nghiệm là:

Xem đáp án » 25/12/2019 63,222

Câu 2:

Giải phương trình cos2x + 5sinx - 4 = 0

Xem đáp án » 25/12/2019 29,294

Câu 3:

Phương trình sinx - m = 0 vô nghiệm khi m là: 

Xem đáp án » 25/12/2019 26,530

Câu 4:

Tìm tập xác định của hàm số y=1sinx-1cosx

Xem đáp án » 25/12/2019 21,150

Câu 5:

m số y = 2cosx + x+π4 sin đạt giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 25/12/2019 12,103

Câu 6:

Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình sinxcosx+1=0 trên đoạn 0;2017π .Tính S

Xem đáp án » 25/12/2019 11,331

Bình luận


Bình luận