Câu hỏi:

07/01/2020 14,765

Một lớp học có 15 bạn nam và 10 bạn nữ. Số cách chọn hai bạn trực nhật sao cho có cả nam và nữ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc nhân

Để chọn được nhóm có một bạn nam và một bạn nữ ta làm như sau:

Khi đó, số cách chọn hai bạn sao cho có một bạn nam và một bạn nữ là:

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

Xem đáp án » 13/01/2020 76,410

Câu 2:

Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có An và Bình, đứng ngẫu nhiên thành một hàng. Xác suất để An và Bình đứng cạnh nhau là

Xem đáp án » 10/01/2020 72,828

Câu 3:

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của x2 - 1x12.

Xem đáp án » 10/01/2020 48,296

Câu 4:

Cho tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4; 5Gọi S là tập hợp các số có 3 chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số từ S , xác suất để số được chọn có chữ số cuối gấp đôi chữ số đầu bằng

Xem đáp án » 12/01/2020 39,608

Câu 5:

Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 3, 5, 7, 9. Tính xác suất để tìm được một số không bắt đầu bởi 135.

Xem đáp án » 13/01/2020 25,554

Câu 6:

Một đội xây dựng gồm 3 kĩ sư, 7 công nhân. Có bao nhiêu cách lập từ đó một tổ công tác 5 người gồm 1 kĩ sư làm tổ trưởng, 1 công nhân làm tổ phó và 3 công nhân làm tổ viên:

Xem đáp án » 10/01/2020 19,208

Câu 7:

Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số

Xem đáp án » 13/01/2020 17,320

Bình luận


Bình luận