Câu hỏi:

11/01/2020 1,163

Cho (C): x2+(y-2)2=1 quay quanh Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích V. Khi đó:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

x2+(y-2)2=1 y-22=1-x2 ĐK: 1-x2>0-1<x<1y=2+1-x2y=2-1-x2V=π-112+1-x22-2-1-x22dx=π-1181-x2dx=8π-111-x2dx

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết 01f(x)dx=2.Tính I=01xf(x2)dx.

Xem đáp án » 11/01/2020 5,976

Câu 2:

Tính I=12ex(1xlnx)dx

Xem đáp án » 11/01/2020 3,540

Câu 3:

Biết sin4xdxsin4x+cos4x=F(x)+c. Khi đó

Xem đáp án » 11/01/2020 2,144

Câu 4:

Biết f(x-1)dx=x-1x+1 +c và f(x+1)dx=F(x) +c thì

Xem đáp án » 11/01/2020 1,692

Câu 5:

Biết cos2xcosxdx=f(x)+c thì

Xem đáp án » 11/01/2020 530

Câu 6:

Cho f(x) liên tục trên [-2;2] và -22f(x)dx=π2. Tính I=-22[f(x)-f(-x)]dx.

Xem đáp án » 11/01/2020 345

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK