Câu hỏi:

11/01/2020 4,169

Tính I=12ex(1xlnx)dx

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết 01f(x)dx=2.Tính I=01xf(x2)dx.

Xem đáp án » 11/01/2020 8,274

Câu 2:

Biết sin4xdxsin4x+cos4x=F(x)+c. Khi đó

Xem đáp án » 11/01/2020 3,316

Câu 3:

Cho (C): x2+(y-2)2=1 quay quanh Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích V. Khi đó:

Xem đáp án » 11/01/2020 2,430

Câu 4:

Biết f(x-1)dx=x-1x+1 +c và f(x+1)dx=F(x) +c thì

Xem đáp án » 11/01/2020 2,366

Câu 5:

Biết cosx.sin6xdx=F(x)+C thì

Xem đáp án » 11/01/2020 991

Câu 6:

Biết cos2xcosxdx=f(x)+c thì

Xem đáp án » 11/01/2020 704

Bình luận


Bình luận