Câu hỏi:

28/07/2022 3,303

\(\frac{x}{{ - 3}} = \frac{y}{4};\,\,\frac{y}{2} = \frac{z}{3}\) và x + y + z = 14.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Ta có \(\frac{y}{2} = \frac{z}{3}\) nên \(\frac{y}{4} = \frac{z}{6}\).

Suy ra \(\frac{x}{{ - 3}} = \frac{y}{4} = \frac{z}{6}\).

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{{ - 3}} = \frac{y}{4} = \frac{z}{6} = \frac{{x + y + z}}{{ - 3 + 4 + 6}} = \frac{{14}}{7} = 2\).

Do đó x = 2 . (–3) = –6; y = 2 . 4 = 8; z = 2 . 6 =12.

Vậy x = –6; y = 8; z =12.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

x : y : z = 2 : 3 : 4 và x + 2y – z = – 8;

Xem đáp án » 28/07/2022 2,507

Câu 2:

x : 3 = y : 16 và 3x – y = 35.

Xem đáp án » 28/07/2022 2,371

Câu 3:

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1; 2; 3.

Xem đáp án » 28/07/2022 1,817

Câu 4:

Theo bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2020 – 2021, câu lạc bộ Leicester City hơn câu lạc bộ Aston Villa 11 điểm. Tính số điểm của mỗi câu lạc bộ, biết rằng điểm số của câu lạc bộ Leicester City bằng 1,2 lần điểm số của câu lạc bộ Aston Villa.

Xem đáp án » 28/07/2022 1,747

Câu 5:

\(\frac{x}{4} = \frac{y}{{ - 7}}\) và x – y = 33;

Xem đáp án » 28/07/2022 1,687

Câu 6:

Tìm ba số x, y, z, biết:

\(\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}\) và x + y + z = 98;

Xem đáp án » 28/07/2022 1,681

Bình luận


Bình luận