Câu hỏi:

28/07/2022 1,749

Theo bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2020 – 2021, câu lạc bộ Leicester City hơn câu lạc bộ Aston Villa 11 điểm. Tính số điểm của mỗi câu lạc bộ, biết rằng điểm số của câu lạc bộ Leicester City bằng 1,2 lần điểm số của câu lạc bộ Aston Villa.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Gọi điểm số của câu lạc bộ Leicester City và câu lạc bộ Aston Villa lần lượt làđiểm số của câu lạc bộ Leicester City và câu lạc bộ Aston Villa lần lượt là x (điểm) và y (điểm).

Ta có: x = 1,2y hay \(x = \frac{6}{5}y\) nên \(\frac{x}{6} = \frac{y}{5}\).

Mặt khác, ta lại có: x – y = 11.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{6} = \frac{y}{5} = \frac{{x - y}}{{6 - 5}} = \frac{{11}}{1} = 11\).

Do đó x = 11 . 6 = 66 (điểm); y = 11 . 5 = 55 (điểm).

Vậy điểm số của câu lạc bộ Leicester City và câu lạc bộ Aston Villa lần lượt là 66 điểm và 55 điểm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

\(\frac{x}{{ - 3}} = \frac{y}{4};\,\,\frac{y}{2} = \frac{z}{3}\) và x + y + z = 14.

Xem đáp án » 28/07/2022 3,309

Câu 2:

x : y : z = 2 : 3 : 4 và x + 2y – z = – 8;

Xem đáp án » 28/07/2022 2,509

Câu 3:

x : 3 = y : 16 và 3x – y = 35.

Xem đáp án » 28/07/2022 2,374

Câu 4:

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1; 2; 3.

Xem đáp án » 28/07/2022 1,825

Câu 5:

\(\frac{x}{4} = \frac{y}{{ - 7}}\) và x – y = 33;

Xem đáp án » 28/07/2022 1,691

Câu 6:

Tìm ba số x, y, z, biết:

\(\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}\) và x + y + z = 98;

Xem đáp án » 28/07/2022 1,682

Bình luận


Bình luận