Câu hỏi:

28/07/2022 1,826

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1; 2; 3.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Gọi ba chữ số của số tự nhiên cần tìm là a, b, c.

Khi đó, chữ số hàng trăm khác 0 và 1 ≤ a + b + c ≤ 27.

Vì số đó chia hết cho 18 nên số đó cho cả 2 và 9.

Do số đó chia hết cho 9 nên (a + b + c) 9.

Suy ra a + b + c có thể bằng 9 hoặc 18 hoặc 27.

Từ giả thiết, giả sử rằng các chữ số a, b, c của nó tỉ lệ với 1; 2; 3 nên \(\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3}\).

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3} = \frac{{a + b + c}}{{1 + 2 + 3}} = \frac{{a + b + c}}{6}\)      (1)

Từ (1) và a, b, c là các chữ số nên a + b + c phải chia hết cho 6/

Suy ra a + b + c = 18.

Thay a + b + c = 18 vào (1) ta được:

\(\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3} = \frac{{a + b + c}}{6} = \frac{{18}}{6} = 3\).

Do đó: a = 1 . 3 = 3; b = 2 . 3 = 6; c = 3 . 3 = 9.

Do số đó chia hết cho 2 nên chữ số hàng đơn vị phải là 6.

Vậy số cần tìm là 396 hoặc 936.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

\(\frac{x}{{ - 3}} = \frac{y}{4};\,\,\frac{y}{2} = \frac{z}{3}\) và x + y + z = 14.

Xem đáp án » 28/07/2022 3,309

Câu 2:

x : y : z = 2 : 3 : 4 và x + 2y – z = – 8;

Xem đáp án » 28/07/2022 2,509

Câu 3:

x : 3 = y : 16 và 3x – y = 35.

Xem đáp án » 28/07/2022 2,374

Câu 4:

Theo bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2020 – 2021, câu lạc bộ Leicester City hơn câu lạc bộ Aston Villa 11 điểm. Tính số điểm của mỗi câu lạc bộ, biết rằng điểm số của câu lạc bộ Leicester City bằng 1,2 lần điểm số của câu lạc bộ Aston Villa.

Xem đáp án » 28/07/2022 1,749

Câu 5:

\(\frac{x}{4} = \frac{y}{{ - 7}}\) và x – y = 33;

Xem đáp án » 28/07/2022 1,691

Câu 6:

Tìm ba số x, y, z, biết:

\(\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}\) và x + y + z = 98;

Xem đáp án » 28/07/2022 1,682

Bình luận


Bình luận