1000+ Câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án - Phần 1

  • 1582 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Các chức năng cơ bản của máy tính:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Các thành phần cơ bản của máy tính:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Bộ xử lý gồm các thành phần (không kể bus bên trong):

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận