500 câu trắc nghiệm Nguyên lí hệ điều hành có đáp án - Phần 1

  • 1256 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong việc phân loại mô hình hệ điều hành, loại có nhiều bộ xử lí cùng
chia sẽ hệ thống đường truyền, dữ liệu, đồng hồ, bộ nhớ, các thiết bị
ngoại vi thuộc dạng:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Ở hệ điều hành có cấu trúc phân lớp, tập hợp các lời gọi hệ thống được tạo ra bởi:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Lời gọi hệ thống là lệnh do hệ điều hành cung cấp dùng để giao tiếp giữa hệ điều hành và:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận