150 câu trắc nghiệm Mạng không dây có đáp án - Phần 1

  • 1397 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Decibel (dB) trong lĩnh vực truyền thông Wireless được định nghĩa là?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 2:

Hệ thống GSM được định nghĩa như sau:

Xem đáp án
A là đáp án đúng

Câu 3:

Để hệ thống mạng WLAN hoạt động được, cần phải có những thiết bị nào sau đây?

Xem đáp án
B là đáp án đúng

Câu 4:

Các thành phần cần thiết để truyền thông không dây của một WLAN Access Point theo chuẩn 802.11a/b/g bao gồm?

Xem đáp án
A là đáp án đúng

Câu 5:

Đặc điểm của thiết bị Bluetooth là ?

Xem đáp án

B là đáp án đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận