30 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 có đáp án ( đề 01)

  • 6967 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

3,5 ngày = ……giờ

Xem đáp án

CHỌN ĐÁP ÁN LÀ B


Câu 5:

5 tấn 7kg =………kg

Xem đáp án

CHỌN ĐÁP ÁN LÀ C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận