400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản (P1)

  • 47853 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

When we went back to the bookstore, the bookseller _______ the book we wanted.

Xem đáp án

KEY B

Giải thích: when QKĐ, QKHT

Dịch: Khi chúng tôi trở lại cửa hàng, người bán sách đã bán cuốn sách chúng tôi muôn trước đó.


Câu 2:

By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.

Xem đáp án

KEY B

Giải thích: by the end of + mốc quá khứ, QKHT

Dịch: Trước cuối hè năm trước, những người nông dân đã thu hoạch tất cả hoa màu.


Câu 3:

The director  _______ for the meeting by the time I got to his office.

Xem đáp án

KEY B

Giải thích: when QKĐ, QKHT: hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

Dịch: Giám đốc đã rời đi để tham gia cuộc họp trước lúc tôi đến cơ quan của ông ấy.


Câu 4:

My mother told me she _______ very tired since she came back from a visit to our grandparents.

Xem đáp án

KEY B

Giải thích: HTHT since QKD, câu gián tiếp.

Dịch: Mẹ tôi kể với tôi rằng bà đã rất mệt kể từ khi trở về từ nhà ông bà.


Câu 5:

Susan _______ her family after she had taken the university entrance examination.

Xem đáp án

KEY A

Giải thích: QKĐ after QKHT

Dịch: Susan gọi cho gia đình sau khi cô ấy đã thi xong kì thi đại học.


4.5

Đánh giá trung bình

90%

10%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

3 năm trước

Lê Dũng

Rất tốt

3 năm trước

Ngoan MinMin

3 năm trước

Tran Quoc Vung

3 năm trước

Nhân Nguyễn

2 năm trước

Nguyễn Thị Hà Tuyên

d

2 năm trước

dương châu

2 năm trước

mai ngo

B

2 năm trước

Bùi Hồng Trung

1 năm trước

Huệ phương Trần

Bình luận


Bình luận

Võ Thị Ngọc Bích
21:37 - 14/06/2020

LÀM SAO ĐỂ QUA CÂU TIẾP THEO

Tuyết Nhi
20:14 - 01/08/2020

Lỗi quá

Tú Cẩm
17:11 - 22/09/2021

htht tại sao đáp án lại là B ạ

Thanh Hằng
12:58 - 26/03/2022

mình cũng thắc mắc

Dao Vietdung
23:44 - 11/09/2022

Dap An D