400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản (P1)

  • 39429 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

When we went back to the bookstore, the bookseller _______ the book we wanted.

Xem đáp án

KEY B

Giải thích: when QKĐ, QKHT

Dịch: Khi chúng tôi trở lại cửa hàng, người bán sách đã bán cuốn sách chúng tôi muôn trước đó.


Câu 2:

By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.

Xem đáp án

KEY B

Giải thích: by the end of + mốc quá khứ, QKHT

Dịch: Trước cuối hè năm trước, những người nông dân đã thu hoạch tất cả hoa màu.


Câu 3:

The director  _______ for the meeting by the time I got to his office.

Xem đáp án

KEY B

Giải thích: when QKĐ, QKHT: hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

Dịch: Giám đốc đã rời đi để tham gia cuộc họp trước lúc tôi đến cơ quan của ông ấy.


Câu 4:

My mother told me she _______ very tired since she came back from a visit to our grandparents.

Xem đáp án

KEY B

Giải thích: HTHT since QKD, câu gián tiếp.

Dịch: Mẹ tôi kể với tôi rằng bà đã rất mệt kể từ khi trở về từ nhà ông bà.


Câu 5:

Susan _______ her family after she had taken the university entrance examination.

Xem đáp án

KEY A

Giải thích: QKĐ after QKHT

Dịch: Susan gọi cho gia đình sau khi cô ấy đã thi xong kì thi đại học.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

90%

10%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

2 năm trước

Lê Dũng

Rất tốt

2 năm trước

Ngoan MinMin

2 năm trước

Tran Quoc Vung

2 năm trước

Nhân Nguyễn

1 năm trước

Nguyễn Thị Hà Tuyên

d

1 năm trước

dương châu

11 tháng trước

mai ngo

B

11 tháng trước

Bùi Hồng Trung

4 tháng trước

Huệ phương Trần

Bình luận


Bình luận

Võ Thị Ngọc Bích
21:37 - 14/06/2020

LÀM SAO ĐỂ QUA CÂU TIẾP THEO

Tuyết Nhi
20:14 - 01/08/2020

Lỗi quá

Tú Cẩm
17:11 - 22/09/2021

htht tại sao đáp án lại là B ạ

Thanh Hằng
12:58 - 26/03/2022

mình cũng thắc mắc