Trắc nghiệm tổng hợp Tiếng anh có đáp án 2023 (Phần 1)

  • 1850 lượt thi

  • 153 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

It is not certain that jones will get the job -> It is open …

Xem đáp án

Lời giải:

Đáp án: It is open to question whether Jones will get the job.

Giải thích: be open to question = be uncertain: không chắc chắn

Dịch: Vẫn còn chưa chắc chắn liệu rằng Jane sẽ có được công việc không.


Câu 2:

It is open to question as to whether Jane will get the job.

Xem đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích: be open to question = be uncertain: không chắc chắn

Dịch: Vẫn còn chưa chắc chắn liệu rằng Jane sẽ có được công việc không.


Câu 3:

Don't run away with the idea that this job is easy. (CONCLUSION) -> Don’t

Xem đáp án

Lời giải:

Đáp án: Don’t jump to conclusion that this job is easy. Giải thích:

Giải thích: jump to conclusion = kết luận vội vàng

Dịch: Đừng vội kết luận rằng công việc này là dễ dàng.


Câu 4:

Complete each of the following sentences: Nowaday/ internet/ increasingly/ develop/ and/ become/ part/ our/ daily life

Xem đáp án

Lời giải:

Đáp án: Nowadays, internet is increasingly developed and it becomes an important part in daily life.

Dịch: Ngày nay, internet ngày càng phát triển và nó trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.


Câu 5:

The fridge is completely empty. LEFT

Xem đáp án

Lời giải:

Đáp án: There is nothing left in the fridge.

Giải thích: left = còn lại

Dịch: Tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng. = Không còn gì trong tủ lạnh.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận