Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án

  • 1483 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thảo Vy Nguyễn
15:45 - 25/04/2023

a)= 3,675km b)= 8,709km

Thảo Vy Nguyễn
15:47 - 25/04/2023

Câu 2:
a) = 0,303km b) = 1,85m