Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án

  • 315 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số thập phân 620,06 thay đổi thế nào khi:

a) Chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số?

Gấp lên 10 lần …..

Giảm đi 10 lần …..

Tăng lên 5580,54 đơn vị …..

Giảm đi 5580,54 đơn vị …..

Xem đáp án

Số thập phân 620,06 thay đổi thế nào khi:

a) Chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số?

Gấp lên 10 lần Đ

Giảm đi 10 lần S

Tăng lên 5580,54 đơn vị Đ

Giảm đi 5580,54 đơn vị S


Câu 2:

b) Nếu chuyển dấu phẩy của 1 số thập phân sang trái hai chữ số thì số đó sẽ....

Gấp lên 100 lần …..

Giảm đi 100 lần …..

Tăng lên 613,8594 đơn vị …..

Giảm đi 613,8594 đơn vị …..

Xem đáp án

b) Nếu chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang trái hai chữ số thì số đó sẽ

Gấp lên 100 lần S

Giảm đi 100 lần đ

Tăng lên 613,8594 đơn vị S

Giảm đi 613,8594 đơn vị Đ


Câu 5:

Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận