Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án

  • 570 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số thập phân 620,06 thay đổi thế nào khi:

a) Chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số?

Gấp lên 10 lần …..

Giảm đi 10 lần …..

Tăng lên 5580,54 đơn vị …..

Giảm đi 5580,54 đơn vị …..

Xem đáp án

Số thập phân 620,06 thay đổi thế nào khi:

a) Chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số?

Gấp lên 10 lần Đ

Giảm đi 10 lần S

Tăng lên 5580,54 đơn vị Đ

Giảm đi 5580,54 đơn vị S


Câu 2:

b) Nếu chuyển dấu phẩy của 1 số thập phân sang trái hai chữ số thì số đó sẽ....

Gấp lên 100 lần …..

Giảm đi 100 lần …..

Tăng lên 613,8594 đơn vị …..

Giảm đi 613,8594 đơn vị …..

Xem đáp án

b) Nếu chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang trái hai chữ số thì số đó sẽ

Gấp lên 100 lần S

Giảm đi 100 lần đ

Tăng lên 613,8594 đơn vị S

Giảm đi 613,8594 đơn vị Đ


Câu 5:

Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Long
21:22 - 09/05/2023

quá hay

Long
21:22 - 09/05/2023

10 điểm lun ý

Long
21:23 - 09/05/2023

lần đầu tiên thấy ap hay như thế này. Cảm ơn ap Vietjack rất nhiều !

Hải Yến Nguyễn
20:59 - 10/05/2023

HAY QUÁ AH

Tú Xuân
21:23 - 03/06/2023

ko ấn dc