Các nước Châu Phi (Có đáp án)

  • 1119 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Phong trào đấu tranh giành độc lập của châu Phi bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi (Ai Cập, Libi), sau đó lan ra các vùng khác


Câu 2:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châu Phi bùng nổ sớm nhất ở quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển mạnh mẽ, mở đầu là cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (1952).


Câu 3:

Sự kiện nào là mốc mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

Xem đáp án

Đáp án A

Sự kiện mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (3-7-1952), lật đổ vương triều Pharúc- chỗ dựa của thực dân Anh, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập (1953)


Câu 4:

Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ănggôla, Môdămbích nhằm đánh đổ ách thống trị của

Xem đáp án

Đáp án D

Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ănggôla, Môdămbích nhằm đánh đổ ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha.


Câu 5:

Năm 1960, ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” với 17 nước được trao trả độc lập


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận