Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay có đáp án

  • 985 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì L, điểm A nằm trên trục chính. Ảnh của vật qua thấu kính là A'B'. Kết luận nào dưới đây là chính xác?

Xem đáp án

Đáp án: B

Ảnh của vật qua thấu kính phân kì luôn nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến thấu kính. Và ở gần thấu kính hơn vật.


Câu 2:

Một vật sáng dạng mũi tên được đặt đúng tiêu điểm của thấu kính phân kì như trên hình vẽ. Ảnh của vật qua thấu kính ở vị trí nào?

Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

Xem đáp án

Đáp án: B

Áp dụng công thức thấu kính phân kì với d = f

Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9 

Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

=> ảnh ở trung điểm của OF


Câu 4:

Một vật sáng nhỏ được đặt trước thấu kính phân kì L và cách thấu kính 20cm. Biết tiêu cự của thấu kính là 24cm. Khoảng cách từ vật đến ảnh của nó là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Áp dụng công thức thấu kính phân kì:

Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

 Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

 Cách giải bài tập xác định vị trí của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

Khoảng cách từ vật đến ảnh là: 20 – 10,9 = 9,1 (cm)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận