Cách tính hiệu suất truyền tải điện năng cực hay có đáp án

  • 912 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 2:

Một nhà máy điện sinh ra một công suất 1MW và cần truyền tải đến nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hiệu suất truyền tải điện năng:

 Cách tính hiệu suất truyền tải điện năng cực hay | Vật Lí lớp 9

Công suất hao phí

Php = 1000000 – 0,9.1000000 = 100000 (W) = 100 (kW)


Câu 3:

Điện năng ở một trạm phát điện có công suất truyền đi 400kW được truyền đi đến khu dân cư. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm lệch nhau 360kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Công tơ điện ở trạm phát và nơi tiêu thụ chênh lệch nhau là do hao phí trong quá trình truyền tải.

Công suất hao phí: 360 : 24 = 15 (kW)

Hiệu suất truyền tải điện năng là:

Hiệu suất truyền tải điện năng

 Cách tính hiệu suất truyền tải điện năng cực hay | Vật Lí lớp 9


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hương

Bình luận


Bình luận