Cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính phân kì cực hay có đáp án

  • 1122 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Tia tới SI song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló

Xem đáp án

Đáp án: D

Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.


Câu 2:

Đặt một vật sáng AB dạng mũi tên trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A'B'. Kết luận nào dưới đây về ảnh A'B' là chính xác?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Nên ảnh A'B' là ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.


Câu 3:

Để có tia ló song song với trục chính của một thấu kính phân kỳ thì

Xem đáp án

Đáp án: C

Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính (tia này đặc biệt khác với thấu kính hội tụ

Cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính phân kì cực hay | Vật Lí lớp 9


Câu 4:

Khi đặt một trang sách trước một thấu kính phân kỳ thì

Xem đáp án

Đáp án: A

Ảnh của một vật qua thấu kính phân kì luôn nhỏ hơn vật. Vì vậy ảnh của dòng chữ qua thấu kính phân kì sẽ nhỏ hơn dòng chữ thật trên trang sách.


Câu 5:

Đối với thấu kính phân kỳ, khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh của vật tạo bởi thấu kính

Xem đáp án

Đáp án: B

- Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận