Câu hỏi lý thuyết về Sản xuất điện năng cực hay có đáp án

  • 1117 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ở nhà máy nhiệt điện

Xem đáp án

Đáp án: B

Nhà máy nhiệt điện biến nhiệt năng biến thành điện năng.


Câu 2:

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là tua bin.


Câu 3:

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là

Xem đáp án

Đáp án: C

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là hơi nước.


Câu 4:

Trong trường hợp nào dưới đây, điện năng được tạo ra không phải do biến đổi trực tiếp từ cơ năng?

Xem đáp án

Đáp án: D

Pin Mặt Trời biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.


Câu 5:

Trong điều kiện nào sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vào mùa mưa, hồ chứa đầy nước nên công suất phát điện của nhà máy thủy điện lớn hơn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận