Chuyên đề Lịch sử 11 Chủ đề 1: Nhật bản và trung quốc cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx có đáp án

  • 1021 lượt thi

  • 131 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

Từ thế kỉ XIX, nền nông nghiệp ở Nhật Bản dựa trên cơ sở

Xem đáp án
Chọn A

Câu 2:

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là gì?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Từ thế kỉ XIX, ở Nhật Bản, hình thức kinh tế nào xuất hiện ngày càng nhiều?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Dưới chế độ Mạc phủ, mầm mống kinh tế nào phát triển nhanh chóng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Ý nào không phản ánh đúng nét mới của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận