Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1) (có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 2433 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ở khu vực có dân cư đông là vị trí để đặt ngành công nghiệp

Xem đáp án

Đáp án là C

Ở khu vực có dân cư đông là vị trí để đặt ngành công nghiệp dệt – may


Câu 2:

Các nhà máy chế biến thực phẩm thường đặt ở vị trí gần

Xem đáp án

Đáp án là B

Các nhà máy chế biến thực phẩm thường đặt ở vị trí gần các thành phố lớn nơi có thị trường tiêu thụ rộng lớn


Câu 3:

Ngành dệt - may sử dụng các nguồn nguyên liệu từ

Xem đáp án

Đáp án là B

Ngành dệt - may sử dụng các nguồn nguyên liệu từ tự nhiên và cả nhân tạo


Câu 4:

Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của ngành

Xem đáp án

Đáp án là A

Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào các sản phẩm của ngành công nghiệp


Câu 5:

Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất

Xem đáp án

Đáp án là B

Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất trình độ phát triển kinh tế của nước đó


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận