Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)

  • 3231 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mọi sự hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ

Xem đáp án

Đáp án: B

   


Câu 2:

Câu nào sau đây không thể hiện con người là chủ thể của lịch sử?

Xem đáp án

Đáp án: C

   


Câu 3:

Đặc điểm quan trọng nhất của khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng thông qua phủ định của phủ định chính là sự phát triển

Xem đáp án

Đáp án: B

   


Câu 4:

Việc tạo ra công cụ lao động có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử loài người?

Xem đáp án

Đáp án: C

    


Câu 5:

Con người đúc rút được kinh nghiệm trong cuộc sống là nhờ

Xem đáp án

Đáp án: B

   


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Kieu Trang
07:45 - 29/11/2021

sao em trả lời giống vietjack mà cô bảo em sai vậy ạ ?