Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 2)

  • 3229 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết: “ Xã hội từ chỗ ăn lông ở lỗ, tiến đến xã hội chiếm hữu nô lệ, rồi đến xã hội phong kiến và rồi đến xã hội tư bản và cuối cùng là xã hội chủ nghĩa ”

Đoạn văn trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khát quát nội dung gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Sự vật hiện tượng đang tồn tại thì nó phải có yếu tố là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Em đồng ý với ý kiến nào khi nói về mâu thuẫn là

Xem đáp án

Đáp án: A

 


Câu 4:

Sự biến đổi đúng với sự phát triển là vận động

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Phương thức tồn tại của thế giới vật chất là

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thinh Van
19:03 - 25/12/2020

câu này sai đáp án rồi