Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

  • 3233 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người, triết học có vai trò là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Thế giới quan của con người là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Để phân biệt chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật, người ta căn cứ vào

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Tư tưởng căn bản của thế giới quan duy vật là

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận