Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 1712 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Công cuộc cải cách đất nước của Xiêm được tiến hành dưới thời

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, In-đô-nê-xi-a trở thành thuộc địa của

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa lớn nhất và kéo dài nhất của nhân dân Lào chống lại ách cai trị của thực dân Pháp ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận