Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 320 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Công cuộc cải cách đất nước của Xiêm được tiến hành dưới thời

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, In-đô-nê-xi-a trở thành thuộc địa của

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa lớn nhất và kéo dài nhất của nhân dân Lào chống lại ách cai trị của thực dân Pháp ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận