Đề kiểm tra 15 phút Khoa học tự nhiên 6 - Phần Lý có đáp án (Đề 5)

  • 542 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vì sao Mặt Trời được gọi là sao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mặt Trời được gọi là sao vì Mặt Trời có khả năng tự phát ra ánh sáng.


Câu 2:

Câu nào sau đây là sai khi nói về Mặt Trăng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A sai vì Mặt Trăng không thể phát ra ánh sáng,

B, C, D đúng.


Câu 3:

Trung tâm của hệ Mặt Trời là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trung tâm của hệ Mặt Trời là Mặt Trời.


Câu 4:

Mất khoảng thời gian bao lâu để Mặt Trăng quay hết một vòng quanh Trái Đất và tự quay một vòng quanh trục của nó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thời gian Mặt Trăng quay hết một vòng quanh Trái Đất và tự quay một vòng quanh trục của nó là 1 tháng.


Câu 5:

Có thể quan sát Mặt Trời bằng cách nào dưới đây để đảm bảo an toàn cho mắt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có thể quan sát Mặt Trời bằng cách dùng kính thiên văn mà vật kính có lắp kính lọc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận